กระจกห้องน้ำเวลากลางคืน
Posted in ประสบการณ์ขนหัวลุก

ประสบการณ์ขนหัวลุก

กระจกห้องน้ำเวลากลางคืน หลายๆ โรงเรียนญี่ปุ่นจะมีเรื่องเล่าว่า ถ้ำมองกระจกห้องน้ำเวลากล่งคืนใบหน้ของเราจะเปลี่ยนไป หรืออาจ จะมีวิญญาถปรากฏบนกระจกยืนอยู่ข้างกายคุณ บ้างก็ว่าจะเห็นภาพใบหน้ำเห็นภ าพ ใบหน้ำสุดท้ายของชีวิตรคุณก็มี บ้งก็ว่าจะเห็นภพของเนื้อคู่ เรื่องเล่าอาจจะแตกต่งกัยไปแล้วแล้วแตโรงเรียน แต่นี้ก็ทำให้หลายๆ คนไม่กล้ำไปเข้าห้องน้ำคน เดียวไปเลย

Continue Reading...